آموزش، پاک‌سازی و امدادرسانی با پرچم فعالیت‌های زیست محیطی

On

فعالان محیط زیست سراسر کشور در قرار سبز هفته دوم آذرماه فعالیت‌های متنوعی را برای حفظ محیط زیست در استان‌های مختلف انجام دادند. به گزارش خبرنگار مهر فعالان محیط زیست سراسر کشور در قرار سبز هفته دوم آذرماه فعالیت‌های متنوعی را برای…